Zuidvelde - 01-11-2021

Zonnepark Zuidvelde fors kleiner

Het geplande zonnepark bij Zuidvelde wordt een kwart kleiner dan eerder gepland. Donderdagavond 28 oktober werden tijdens twee informatiebijeenkomsten ruim zeventig belanghebbende buurtbewoners bijgepraat.

Zuidvelde - 11-10-2021

Kansen voor akkervogels door ruime opzet zonnepark Zuidvelde

Het leefgebied van de patrijs staat onder druk. Voor de initiatiefnemers van zonnepark Zuidvelde de reden om de patrijs centraal te stellen in de natuurontwikkeling van het zonnepark.

Zuidvelde - 17-09-2021

Gebiedsfonds Zonnepark Zuidvelde: geld voor een leefbare omgeving

Via een gebiedsfonds moeten bewoners uit het gebied van Zonnepark Zuidvelde mee gaan delen in de revenuen van duurzame energieprojecten. Uitgangspunt is dat dat geld wordt gebruikt voor maatschappelijke of duurzame projecten die het gebied versterken.

Zuidvelde - 26-08-2021

Combinatie natuurontwikkeling en zonne-energie maken zonnepark Zuidvelde uniek

Zonnepark Zuidvelde wordt een uniek project. Van de beschikbare ruimte, wordt namelijk ruim de helft gebruikt voor natuurontwikkeling. Niet eerder werd in Nederland in die verhouding duurzame energie gecombineerd met nieuwe natuur.

Zuidvelde - 01-02-2021

Zonnepark-initiatief in Zuidvelde aangewezen als potentiƫle locatie voor zonnepark

Het college van Noordenveld heeft de verschillende initiatiefnemers in Zuidvelde toestemming gegeven om de verkenning van dit zonnepark verder op te starten. Met het landschappelijk ontwerp zal het zonnepark zodanig worden ingericht dat de landschappelijke kwaliteit wordt behouden en de biodiversiteit wordt gestimuleerd. Daarnaast zal het zonnepark een aanzienlijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.