3 zonneparken Chint Solar klaar: Noord-Nederland verwelkomt 152 megawattpiek zonnepanelen  

Algemeen - 26-11-2020

Chint Solar Nederland heeft in Drenthe en Groningen 3 zonneparken in gebruik genomen. Verspreid over de 2 provincies is 152 megawattpiek aan zonnepanelen geplaatst. Zonnepark Stadskanaal heeft een omvang van 101 megawattpiek, Zonnepark Buinerveen van 45 megawattpiek en Zonnepark Ommelanderwijk van 5,7 megawattpiek. De zonneweiden zijn aangesloten op het elektriciteitsnet van netbeheerders Enexis en TenneT.

De zonneweiden – geïnitieerd door PowerField – zijn ontwikkeld en gerealiseerd door Chint Solar. Naast de zonneparken zelf moesten ook de netaansluitingen door Chint Solar worden ontwikkeld en aangelegd. In de uitvoeringsfase trad Chint Solar op als hoofd EPC-aannemer, coördineerde diverse aannemers en nam de verantwoordelijkheid op zich voor de netintegratie en het voldoen aan de lokale eisen.

Stadskanaal: 16 kilometer lange hoogspanningskabelroute
De bouw van Zonnepark Stadskanaal startte in februari 2020. Voor deze zonneweide heeft Chint Solar 245.000 zonnepanelen geïnstalleerd op 83 hectare grond bij de Van Boekerenweg langs de provinciale weg N378. Chint Solar heeft dit zonnepark zelf verbonden met het elektriciteitsstation in Meeden. Hiervoor is een 16 kilometer lange hoogspanningskabelroute van 110 kilovolt aangelegd. Deze is verbonden met het hoogspanningsstation van netbeheerder TenneT in Meeden.

 

Buinerveen: limieten
De bouwwerkzaamheden voor Zonnepark Buinerveen startten in mei 2020. Op 40 hectare grond zijn zo’n 110.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Zonnepark Buinerveen is via een 13 kilometer lang privaat kabeltracé van 33 kilovolt verbonden met Zonnepark Stadskanaal. De gecombineerde netaansluiting voor de zonneweiden in Stadskanaal en Buinerveen is op het hoogspanningsnet aangesloten. De gecombineerde netaansluiting van twee zonneparken is voor Nederland een primeur. Een grondige en lange voorbereiding was daarom vereist, zowel op het gebied van regelgeving als op het gebied van techniek.

De technologie en selectie van componenten van Zonnepark Buinerveen kenmerkt zich door de hoge beperkingen wat betreft Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)-richtlijn voor het gebied waarin het zonnepark is gerealiseerd. De EMC-richtlijn legt begrenzingen op aan de elektromagnetische emissies van apparatuur en voor de realisatie van het zonnepark zijn hiervoor specifieke afspraken met Astron (Netherlands Institute for Radio Astronomy) gemaakt welke de bouw en operatie van het zonnepark zal garanderen binnen de gestelde limieten. Chint Solar heeft daarom een projectspecifiek DC-filter ontwikkeld en aanvullende maatregelen genomen om binnen de gestelde EMC-limieten voor het project te blijven. De complexe en op maat gemaakte EMC-emissiebeperkingsoplossing is eerst in een extern laboratorium en vervolgens op locatie getest.

‘De complexiteit maakt deze projecten uniek voor Chint Solar, maar ook voor Nederland’, stelt Sebastian John, Head of Project Management bij Chint Solar Europe. ‘Het voldoen aan de 110 kV Requirements for Generators (RfG) Grid Code, het voldoen aan de afgesproken EMC-limieten en het implementeren van de projecten binnen de afgesproken tijd tijdens de wereldwijde COVID-19-pandemie maken deze projecten tot grote referenties. We bedanken betrokken partners voor de uitzonderlijke inspanningen om de projecten vooruit te helpen en te realiseren.’

 

Ommelanderwijk: vervuilde grond
De bouw van Zonnepark Ommelanderwijk, gelegen tussen Veendam en Nieuwe Pekela in de provincie Groningen, startte in juli 2020. Het voormalige, vervuilde industrieterrein was onbruikbaar voor agrariërs en is daarom voor de aanleg van het zonnepark uitgebreid gesaneerd. In totaal telt de zonneweide 14.229 zonnepanelen, waarvan de helft monofacial (enkelzijdig) en de andere helft bifacial (dubbelzijdig). Dit geeft Chint Solar de mogelijkheid om de bifancial zonnepanelen te testen en de voordelen van deze panelen te bewijzen ten opzichte van monofacial panelen, in een bestaande situatie in Nederland.

‘Zonne-energie is in deze gevallen een perfecte oplossing om anders onbruikbare grond in te zetten voor waardevolle en duurzame-energieopwekking’, duidt Mark van Rij, Head of Business voor Chint Solar Nederland. ‘Deze vorm van landomzetting kan een rolmodel worden voor andere onbruikbare locaties. We willen dit concept elders in Nederland kopiëren.’

 

O&M-diensten
Chint Solar zal bij alle 3 de gerealiseerde zonneparken ook op lange termijn betrokken blijven. Zonnepark Services Nederland – een in oktober 2020 opgerichte joint venture van Chint Solar en Goldbeck Solar – gaat namelijk de Operation & Maintenance (O&M-)diensten voor de zonneparken verzorgen. Met 440 megawattpiek aan O&M-contracten voor zonneparken in het portfolio is het een van Nederlands grootste PV-servicebedrijven.

‘Na de aansluiting van het 103 megawattpiek grote Zonnepark Midden-Groningen in 2019, zijn de 3 nieuwe zonneparken echte icoonprojecten’, stelt Oliver Schweininger, Managing Director voor Chint Solar Europe. ‘Met een gezamenlijk vermogen van 152 megawattpiek zullen de zonneparken ongeveer 50.000 huishoudens in Nederland van duurzame elektriciteit voorzien en de regio’s helpen hun lokale energiedoelstellingen te realiseren. We willen alle lokale overheden, aannemers en adviseurs bedanken voor hun samenwerking en bijdrage om de zonneparken te realiseren.’