Chint Solar wint award in ‘Sustainable land management’ categorie tijdens UNIDO Global Call 2021

Internationaal - 27-10-2021

Chint Solar heeft een award gewonnen in de categorie ‘Sustainable land management’ tijdens de UNIDO Global Call for Innovative Solutions in Cleantech and Sustainable Land Management 2021. De jury koos voor het Kubuqi-project van Chint Solar in Binnen-Mongolië vanwege de combinatie van ecologie en het opwekken van energie en de duidelijke en bewezen impact in de strijd tegen verwoestijning.

Het 310MW zonnepark in Kubuqi, Binnen-Mongolië werd gezamenlijk door Chint Solar en Elion Resources Group gefinancierd. Het project werd opgestart in het kader van de bestrijding van woestijnvorming in China. Het Kubuqi-project is het eerste zonneproject in de woestijn in China en wordt erkend als een mijlpaal voor het realiseren van hernieuwbare energieprojecten in een dergelijke uitdagende omgeving.

Uniek concept

Het Kubuqi-project is een goed voorbeeld dat commerciële belangen kunnen worden gecombineerd met sociale en ecologische verantwoordelijkheid. Chint Solar creëerde een nieuw uniek model op basis van zandbeheersing, akkerbouw, veeteelt, energieopwekking en armoedebestrijding. Het gebied voor bebossing en zandstabilisatie is onder andere beplant met grassen die bestand zijn tegen kou, droogte, zout en zuren. De druppelirrigatie onder plastic folie, het irrigatiesysteem en andere waterbesparende apparatuur en technologie leidden tot een overlevingspercentage van de vegetatie van meer dan 90% en resulteerden in een beheersing van de woestijnvorming en duidelijke vergroeningseffecten. Het model kan nu over de hele wereld worden geïmplementeerd.

Naast de productie van ongeveer 14 miljard kWh gedurende de exploitatieperiode van 25 jaar en de vermindering van de CO2-uitstoot met meer dan 7 miljoen ton, werden tijdens de bouw 3.000 banen gecreëerd. Het project zal de economische ontwikkeling van de bewoners rond de projectlocatie blijven bevorderen tijdens de levensduur van het project.

Katalysator voor toekomstige zonne-energieprojecten

Oliver Schweininger, CEO van Chint Solar Europe, reageert: “Ik ben erg trots dat Chint Solar de award heeft gewonnen voor een dergelijk innovatief project. Om wereldwijd voor een soepele en snelle energietransitie te zorgen, moet de zonne-energiesector in het algemeen zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de beschikbare grond, rekening houdend met de lokale behoeften van de mensen die in de regio wonen. Met het 310MW Kubuqi project heeft Chint Solar bewezen dat energieopwekking succesvol kan worden gecombineerd met sociale en ecologische verantwoordelijkheid. Dergelijke baanbrekende projecten zullen de acceptatie van zonne-energie over de hele wereld verder verbeteren en zullen beleidsmakers motiveren om subsidieregelingen voor dergelijke holistische projecten in te voeren.”