Groen licht van de gemeente Renkum voor zonnepark Quadenoord

Quadenoord - 26-09-2019

De gemeenteraad van Renkum heeft op woensdagavond 26 september groen licht gegeven voor de ontwikkeling van een zonneweide op landgoed Quadenoord. Met deze ‘Ontwerp verklaring van geen bedenkingen’ kunnen de initiatiefnemers en de gemeente de procedure officieel starten en wordt de provincie Gelderland formeel om een integrale afweging gevraagd. De initiatiefnemers zijn blij dat deze eerste stap is gezet. Met de zonneweide willen ze een echte impuls geven aan de energieopgave, terwijl het landgoed kan investeren in bos, natuur en erfgoed.

Landgoed Quadenoord werkt voor dit project samen met de Coöperatie ValleiEnergie en met Chint Solar. Chint Solar heeft veel ervaring en kennis van het ontwikkelen en bouwen van zonneweides. Via de Coöperatie ValleiEnergie kan iedereen uit de omgeving deelnemen aan dit duurzame energieproject en mede eigenaar worden van het zonnepark. Samen met de Wageningen Universiteit wordt hard gewerkt aan het verhogen van de biodiversiteit op de kavels.

Landgoed Quadenoord staat aan de vooravond van een grote renovatie. Door jarenlange financiële krapte is er achterstallig onderhoud en dreigen monumentale hotspots voorgoed te verdwijnen. Dat wil het landgoed niet laten gebeuren. Het cultuurhistorische hart van het landgoed heeft een flinke impuls nodig. Zo is het de wens om de watermolen met oorspronkelijke boerderij te renoveren en opnieuw op te bouwen, het landhuis grondig te renoveren en een inhaalslag te maken met het bosbeheer. Het landgoed heeft daarom besloten om twee agrarische kavels te laten inrichten als zonneweide en de inkomsten te gaan gebruiken voor de renovatie.

Coöperatie ValleiEnergie zet zich in om lokaal groene stroom op te wekken waar iedereen wat aan heeft. De lokale coöperatie ondersteunt burgers en bedrijven bij energiebesparing en de energietransitie. Daarvoor biedt ze advies bij energiebesparing en ontwikkelt de coöperatie duurzame energieprojecten zonder winstoogmerk. En natuurlijk kan iedereen die wil, meedoen bij het ontwikkelen van projecten. De voorinschrijving voor deelname is inmiddels geopend, zie https://www.valleienergie.nl/quadenoord.