Groen licht voor zonnepark Midden-Groningen

14 november 2018

Uitspraak Raad van State: Omgevingsvergunning onherroepelijk
De omgevingsvergunning voor het zonnepark Midden-Groningen is op 14 november door de Raad van State goedgekeurd. Met deze uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden en kan de bouw in begin van 2019 van start.

De uitspraak van de Raad van State concludeert namelijk: ‘Het college heeft met de aanvullende motivering van 17 juli 2018 voldaan aan de in de tussenuitspraak opgenomen opdracht het gebrek in het besluit van 20 september 2017 te herstellen.’
Dat bepaalt dat de rechtsgevolgen van dat besluit geheel in stand blijven en de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden.

Start bouw medio 2019
We zijn blij dat de Raad van State achter de omgevingsvergunning staat. Nu er zekerheid is, kunnen we gezamenlijk met de gemeente en alle andere betrokkenen de schouders onder de realisatiefase van dit project zetten’, aldus Diederik Apotheker van Chint Solar/ Astronergy. ‘Het zonnepark gaat een substantiële bijdrage leveren aan de energietransitie in Groningen, maar ook in Nederland. In samenwerking met landschapsontwerpers en deskundigen van de Werkgroep Grauwe Kiekendief hebben we een landschappelijk ontwerp gemaakt dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van de omwonenden. Dit ontwerp zorgt bovendien voor een versterkende werking van het zonnepark op de lokale natuur.

Chint Solar/ Astronergy wil begin 2019 met de bouw van het zonnepark te starten. De netaansluiting voor het zonnepark is gepland eind 2019.

Over zonnepark Midden-Groningen
Zonnepark Midden-Groningen wordt een van de grootste zonneparken van Nederland. De zonnepanelen met een gezamenlijk vermogen van 103 megawattpiek (MWp) kunnen jaarlijks ruim 32.000 huishoudens van elektriciteit voorzien. Powerfield is ooit begonnen met de eerste plannen om op deze locatie een zonnepark te ontwikkelen. Sinds vorig jaar heeft Chint Solar NL het stokje overgenomen en investeert ze nu in de ontwikkeling en bouw van het zonnepark.