Informatieavond Midden-Groningen

07 februari 2018

Veel interesse op inloopavond over landschap en natuur rondom zonnepark Midden-Groningen

Het zonnepark Midden-Groningen gaat komend jaar een volgende fase in. De belangrijkste stap nu is een goede landschappelijke inpassing; welke planten, bloemen, struiken en dieren er een plek kunnen krijgen. Daarbij zijn de wensen en ideeën van de aanwonenden van groot belang en worden gebruikt in het ontwerp, aangezien het gaat om de strook tussen het zonnepark en hun tuinen. Het ontwerp voor de inpassing aan de zuidzijde van het park ligt nog niet vast. Op de druk bezochte inloopavond op 6 februari met ruim 70 aanwezigen werd er gezamenlijk aan het ontwerp gewerkt.

Samen aan de slag

Het ontwerp zal door de landschapsarchitect worden gemaakt, welk plan door de gemeente als onderdeel van de vergunning zal worden goedgekeurd. Bij de opstelling van het plan zullen de wensen en ideeën van aanwonenden worden. Op de informatieavond gingen de aanwezigen daarover ingesprek met de landschapsarchitect en deskundigen van de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Veel ideeën en wensen passeerden de revue; van zorgen om de reeenpopulatie tot wensen voor een park voor hondenliefhebbers, een vijver en bomenrijen. Sommige bewoners hadden zelfs al een schets voorbereid met een beplantingsplan. Een klein deel van de omwonenden blijft niet blij dat hun uitzicht veranderen gaat, maar de meesten waren wel bereid om mee te denken hoe dat nieuwe uitzicht vorm krijgt. Er zijn ongeveer 40 reactieformulieren ingeleverd.

Vervolg van de procedure

De ontwerpen en adviezen staan nog online. De landschapsontwerpers gaan nu aan de slag om alle ideeën bij elkaar te brengen in een totaalontwerp. Een uitdagende puzzel om zoveel mogelijk wensen te laten aansluiten op elkaar. Mensen die een reactieformulier ingediend hebben persoonlijk reactie. Medio maart komt het definitieve ontwerp online.

Lees verder over dit project.