Overeenkomst voor zonnepark Andijk-Zuid

01 februari 2018

Chint Solar/ Astronergy investeert in 15 MW zonnepark in Noord-Holland Noord

Chint Solar/ Astronergy en VOF Andijk Zuid hebben begin 2018 een overeenkomst gesloten voor de verkoop van 11 hectare grond op Bedrijventerrein Andijk Zuid in Medemblik. Chint Solar/ Astronergy heeft recentelijk van RVO een SDE+ subsidie gekregen voor de ontwikkeling van een zonneweide met een capaciteit van 15 megawatt. De gemeente Medemblik heeft in 2017 goedkeuring gegeven voor de realisatie van een zonnepark op het bestaande bedrijventerrein Andijk Zuid. De bouw start in de zomer van 2018.  

 Het Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft Chint Solar/ Astronergy het afgelopen jaar begeleid bij het vinden van een geschikte locatie en vervolgens met het leggen van de juiste contacten, zoals ontwikkelaar VOF Andijk, de gemeente Medemblik en de provincie Noord-Holland. Bernardo Silvestre, Head of Business Development Europe bij Chint Solar/ Astronergy : ‘Wij zijn een van ’s werelds grootste onafhankelijke energieproducenten van zonne-energie met meer dan 3 gigawattpiek op de balans en wij investeren actief in de ontwikkeling van zonne-energieprojecten in Nederland en Europa. Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft ons goed geassisteerd bij het zoeken naar een locatie en het betrekken van regionale stakeholders om het proces te versnellen, dus kwamen we al snel uit in deze regio.’ 

Regionale ambitie 

Noord-Holland Noord loopt voorop in de ontwikkeling van duurzame energie en we zoeken proactief naar oplossingen voor het energievraagstuk. De ontwikkeling van zonne-energie past daarom uitstekend in de energie ambities van de regio.” Aldus Bjorn Borgers projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. “Deze grootschalige investering in zonne-energie productie van Astronergy draagt bij aan het uitstekende investeringsklimaat van de regio, omdat ondernemers steeds meer belang hechten aan de aanwezigheid van duurzame energie bij hun vestigingskeuze.”  

Andijk Zuid 

Andijk Zuid is een 14 hectare groot bedrijventerrein nabij Medemblik waar nog veel ruimte beschikbaar is. Cees Brinkman namens VOF Andijk: “De ontwikkeling van dit zonnepark op Andijk Zuid is goed alternatief voor het bedrijventerrein en past in het versterken van het regionale vestigingsklimaat.” Ook wethouder Hans Tigges van gemeente Medemblik is tevreden met deze ontwikkeling: “Als gemeente zetten we stevig in op energietransitie en duurzame energie voor onze inwoners en bedrijven die hier investeren. Deze zonneweide draagt daar zeker aan bij.” 

 Lees verder over dit project.