Provincie geeft initiatiefnemers zonneveld Quadenoord extra huiswerk

Quadenoord - 29-11-2019

De provincie Gelderland is nog niet voornemens de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor de aanleg van een zonneveld op Landgoed Quadenoord te verlenen. Op vrijdag 29 november 2019 heeft de provincie een ontwerpbesluit gepubliceerd waarin zij dit aangeeft. De provincie wil dat de initiatiefnemers twee onderwerpen beter onderbouwen: de stikstofdepositie moet naar aanleiding van de landelijke discussie opnieuw worden bekeken en de invloed op het leefgebied van de diersoorten in het gebied– ook buiten het beoogde plangebied. De initiatiefnemers gaan een zienswijze indienen waarin zij ingaan op deze onderwerpen. De vergunningaanvraag voor de Wnb loopt hierdoor mogelijk vertraging op. De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het bouwen van de zonnevelden is nog wel in procedure bij de gemeente. Landgoed Quadenoord werkt voor dit project samen met de Coöperatie ValleiEnergie en met Chint Solar. Ook de gemeente Renkum steunt het project. 

 

Marco Kemper, Coöperatie ValleiEnergie: ‘Het is goed dat de provincie met een scherp oog naar de natuurvergunning kijkt. Wij zijn ervan overtuigd dat een zonneveld op deze plek een bijzondere impuls kan zijn voor de kwaliteit van het landgoed; zowel voor de natuur (versterking biodiversiteit) als voor de historische monumenten. Tegelijkertijd biedt het zonneveld ons de kans om iedereen – met of zonder eigen middelen – te laten meedoen, deelname voor iedere inwoner van de gemeente Renkum.  Mensen die geïnteresseerd zijn om hierin te participeren kunnen zich al bij ons melden.

 

Diederik Apotheker, Chint Solar: ‘Natuurlijk loop je het liefste vlekkeloos een vergunningsaanvraag door, maar dat kan niet altijd. En dat is niet erg. Zeker bij een uniek project als dit, is het niet ongebruikelijk om meer te moeten uitleggen. We houden rekening met de aandachtspunten die de provincie aangeeft. En in de zienswijze hebben we de gelegenheid dit beter te onderbouwen.’

 

Over de initiatiefnemers

Chint Solar heeft veel ervaring en kennis van het ontwikkelen en bouwen van zonnevelden. Via de Coöperatie ValleiEnergie kan iedereen uit de omgeving deelnemen aan dit duurzame energieproject en mede-eigenaar worden van het zonnepark. Samen met de Wageningen Universiteit wordt hard gewerkt aan het verhogen van de biodiversiteit op de kavels.

 

Over de plannen van het Landgoed

Landgoed Quadenoord staat aan de vooravond van een grote renovatie. Door jarenlange financiële krapte is er achterstallig onderhoud en dreigen monumentale hotspots voorgoed te verdwijnen. Dat wil het landgoed niet laten gebeuren. Het cultuurhistorische hart van het landgoed heeft een flinke impuls nodig. Zo is het de wens om de watermolen met oorspronkelijke boerderij te renoveren en opnieuw op te bouwen, het landhuis grondig te renoveren en een inhaalslag te maken met het bosbeheer. Het landgoed heeft daarom besloten om twee agrarische kavels te laten inrichten als zonneveld en de inkomsten te gaan gebruiken voor de renovatie.

 

Over de participatie van omwonenden

Coöperatie ValleiEnergie zet zich in om lokaal groene stroom op te wekken waar iedereen wat aan heeft. De lokale coöperatie ondersteunt burgers en bedrijven bij energiebesparing en de energietransitie. Daarvoor biedt ze advies bij energiebesparing en ontwikkelt de coöperatie duurzame energieprojecten zonder winstoogmerk. En natuurlijk kan iedereen die wil, meedoen bij het ontwikkelen van projecten. De voorinschrijving voor deelname is inmiddels geopend, zie https://www.valleienergie.nl/quadenoord.