Stroomveld De Knoest en Zonneweide De Heul gekozen door gemeente Houten

Houten - 18-02-2022

De gemeente Houten heeft groen licht gegeven om een volgende stap te zetten met de plannen voor Stroomveld De Knoest en Zonneweide De Heul. Chint Solar gaat samen met Opgewekt Houten, Coöperatie Duurzaam Eiland en BHM Solar de projecten verder ontwikkelen en realiseren. De twee zonneparken op het Eiland van Schalkwijk zijn samen goed voor ruim 10 hectare aan natuur, recreatie en geschiedenis, en 40 hectare zonnepanelen.

Om invulling te geven aan de eigen duurzaamheidambities schreef de gemeente Houten een tender uit om 55 hectare aan zonnevelden te realiseren. De twee projecten die door ons werden ingeschreven eindigden daarbij op de eerste en tweede plaats. Vooral op het gebied van participatie, duurzaamheid, innovatie en landschappelijke inpassing en het behoud daarbij van de culturele waarden van het landschap scoorden de projecten hoog.

Stroomveld De Knoest

Stroomveld De Knoest is een unieke combinatie van het opwekken van groene stroom met natuur, recreatie, cultuurgeschiedenis en educatie. Het zonnepark ligt in het noordwestelijk deel van het Eiland van Schalkwijk tegen de A27, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Schalkwijkse Wetering aan. In het ontwerp staat de Nieuw Hollandse Waterlinie centraal. Er komen nieuwe wandelroutes en er komt een uitkijktoren geïnspireerd op de oude Knoesterwatermolen.

Zonneweide De Heul

Zonneweide De Heul is een bijzonder project op het Eiland van Schalkwijk. Het brengt landschap, cultuurhistorie, natuur, recreatie, beleving en het opwekken van groene stroom samen in één ontwerp. De zonneweide ligt tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, Lek en bijbehorende uiterwaarden, de Provinciale weg (Overeind) met lintbebouwing en de landbouwgebieden.

In het ontwerp is extra aandacht besteed aan de streekidentiteit. Buurtbewoners kunnen daarnaast via een struinpad een wandeling maken door de zonneweide. Een drie meter hoge uitkijktoren geeft een schitterend uitzicht over Schalkwijk.

Voor en door Houtenaren

De twee projecten zijn in nauw overleg met aan- en omwonenden tot stand gekomen. Via keukentafelgesprekken en bewonersbijeenkomsten hebben zij hun waardevolle input gegeven op het ontwerp van beide zonneparken.

Belangrijk onderdeel van de plannen is het streven naar lokaal eigendom. Opgewekt Houten en Coöperatie Duurzaam Eiland zijn daarom 50% mede-ontwikkelaar van de projecten. Op deze manier hebben de inwoners wat te zeggen, kunnen zij mee-investeren én meeprofiteren.

Bijdrage aan een energieneutraal Houten

De gemeente Houten wil in 2040 energieneutraal zijn. In 2025 moet 20% van de benodigde energie duurzaam opgewekt zijn. Stroomveld De Knoest en Zonneweide De Heul kunnen een belangrijke rol spelen bij het behalen van dit doel. De zonneparken kunnen namelijk meer dan 17.000 huishoudens voorzien van duurzame energie.

Lees over Stroomveld De Knoest op www.stroomveld-deknoest.nl en over Zonneweide De Heul op www.zonneweide-deheul.nl