Voortgang bouw Zonnepark Midden-Groningen: eerste kwartaal 2019

02 april 2019

Eind januari zijn we met de bouw van Zonnepark Midden-Groningen gestart. Sindsdien is er al een hoop werk verzet. In dit artikel leest u welke werkzaamheden we het afgelopen kwartaal hebben uitgevoerd en wat we de komende maand gaan doen.

Inrichting bouwterrein en slaan eerste paal
Als eerste hebben we rond het bouwterrein een hek geplaatst en op het bouwterrein werkgebouwen voor de aannemers neergezet. Daarna is de grond waarop de stellages van de zonnepanelen komen te staan, geëgaliseerd. Op 13 februari sloegen wethouder Jaap Borg en gedeputeerde Nienke Homan de eerste funderingspaal de grond in. De rest van de funderingspalen heien we met een machine.

Een derde van funderingspalen geheid
Met twee machines heien we tot eind juli in totaal ruim 85.000 funderingspalen de grond in. De machines kunnen elk zo’n 400 tot 600 palen per dag heien. Dat betekent dat we gemiddeld 1.000 palen per dag kunnen plaatsen. De afgelopen weken zijn er zo’n 25.000 palen de grond in gegaan. Na het slaan van de funderingspalen plaatsen we de stellages voor de zonnepanelen op de palen. De zonnepanelen plaatsen we vanaf half april.

Verkeersborden bouwverkeer geplaatst
Tot de zomer rijden er dagelijks vrachtwagens naar de bouwplaats om bouwmaterialen af te leveren. Om bouwverkeer via de juiste route te laten rijden hebben we in februari verkeersborden geplaatst op de Laveiweg, Siepweg, Langewijk en Lodijck. Deze verkeersborden en andere maatregelen moeten ervoor zorgen dat bouwverkeer niet door woonstraten rijdt.

Onderstation in aanbouw
Ter hoogte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Rijksweg Oost komt een onderstation. Als het zonnepark klaar is, wordt via dit onderstation een aansluiting op het onderstation van TenneT in Kropswolde gemaakt. Eind maart zijn we gestart met de bouw van het onderstation. Hiervoor hebben we de fundering aangelegd.

Op de planning
In april gaan we verder met het plaatsen van de funderingspalen en stellages. Tussen de stellages zaaien we gras, zodat er geen onkruid gaat groeien. Ook gaan we verder met de bouw van het onderstation. Vanaf half april plaatsen we de zonnepanelen.

Meer weten?
Als u meer wilt weten over het verloop van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Hans Nillesen, projectdirecteur Zonnepark Midden Groningen. Hans Nillesen begeleidt de bouw. U kunt hem bereiken via hans.nillesen@zonneparkmiddengroningen.nl.