Zonneweide maakt renovatie Landgoed Quadenoord mogelijk

Quadenoord - 16-07-2019

Landgoed Quadenoord staat aan de vooravond van een grote renovatie. Door jarenlange financiële krapte is er achterstallig onderhoud en dreigen monumentale hotspots voorgoed te verdwijnen. Dat wil het landgoed niet laten gebeuren. Het cultuurhistorische hart van het landgoed heeft een flinke impuls nodig. Zo is het de wens om de watermolen met oorspronkelijke boerderij te renoveren en opnieuw op te bouwen, het landhuis grondig te renoveren en een inhaalslag te maken met het bosbeheer. Het landgoed heeft daarom besloten om twee agrarische kavels te laten inrichten als zonneweide en de inkomsten te gaan gebruiken voor de renovatie.

Deze maatregel is tijdelijk; na 30 jaar komen de kavels weer in agrarisch gebruik terug op het landgoed. De kavels zijn zorgvuldig uitgezocht en zo klein mogelijk gehouden. Concreet gaat het om twee kavels van gezamenlijk 15,7 hectare. De vergunningsaanvraag van het project is ingediend bij de gemeente Renkum. Landgoed Quadenoord werkt voor dit project samen met de Coöperatie ValleiEnergie en met Chint Solar. Chint Solar heeft zeer veel ervaring en kennis van het ontwikkelen en bouwen van zonneweides. Via de Coöperatie ValleiEnergie kan iedereen uit de omgeving deelnemen aan dit duurzame energieproject. Als de vergunning ter inzage ligt volgt daarna het voorbereidingstraject. Het doel is om in de loop van 2020 te beginnen met de bouw van de zonneweide zodat deze eind 2020 duurzame energie kan gaan leveren.

Meedoen
Het is de bedoeling dat Coöperatie ValleiEnergie en haar leden eigenaar van het zonnepark worden en daarmee ook de exploitatie gaat verzorgen. Het doel van de coöperatie is dat iedere burger in de gemeente Renkum de mogelijkheid heeft om mede-eigenaar te worden van de zonneweide. Er komt een mogelijkheid voor postcoderoos waarmee deelnemers via energiebelasting voordeel halen uit hun deelname. In overleg met de gemeente en lokale stichtingen willen de initiatiefnemers kijken of er nog extra duurzaamheidsprojecten ondersteund kunnen worden.

Beheerplan biodiversiteit
Samen met onderzoekers van de Wageningen Universiteit ontwikkelen de initiatiefnemers een beheerplan zodat er zoveel mogelijk biodiversiteit zich op de zonneweide ontwikkelen kan. Omdat zonneweides niet meer agrarisch worden gebruikt bieden ze ook ruimte voor bepaalde flora en fauna. Dit is echter nog zeer weinig onderzocht; daarom doet Wageningen Universiteit onderzoek en het landgoed en haar partners in dit project werken hier graag aan mee. Uitgangspunt van het ontwerp is het verbeteren van de ecologische waarde en de biodiversiteit en kennisontwikkeling; ook ten behoeve van andere zonneweides in Nederland.

Coöperatie ValleiEnergie
Coöperatie ValleiEnergie zet zich in om lokaal groene stroom op te wekken waar iedereen wat aan heeft. De lokale coöperatie ondersteunt burgers en bedrijven bij energiebesparing en de energietransitie. Daarvoor biedt ze advies bij energiebesparing en ontwikkelt de coöperatie duurzame energieprojecten zonder winstoogmerk. En natuurlijk kan iedereen die wil, meedoen bij het ontwikkelen van projecten. Zo levert de coöperatie lokale groene stroom en creëren we lokale werkgelegenheid in samenwerking met partners in de hele regio Veluwe Vallei. Voor meer informatie zie www.valleienergie.nl en op de website van www.renkumverduurzaamtsamen.nl

Dit is een gezamenlijk bericht van Landgoed Quadenoord, Chint Solar en Coöperatie ValleiEnergie