Project status

Locatie
Ontwerp
Financiering
Bouw
In bedrijf

Buitenhuizen 

Chint Solar is in gesprek met de gemeente Midden Groningen over de ontwikkeling van een zonnepark bij Buitenhuizen. Het gebied in kwestie is 30 hectare en ligt ten westen van het bestaande zonnepark Midden Groningen, ten oosten van rioolwaterzuivering en de snelweg de A7. Ten noorden ligt op ruim 500 meter afstand de Hoofdweg met enkele boerderijen.  De zonnepanelen worden aangesloten op het hoogspanningsnet via het aanliggende zonnepark Midden Groningen. 

Aanwonenden zijn mensen die direct zicht krijgen op het zonneveld. Bij deze mensen gaat een medewerker van Chint Solar persoonlijk langs om hen te informeren over het project en actief te vragen naar eventuele wensen. Voor de omwonenden (en andere belanghebbenden) wordt een informatieavond georganiseerd en wordt iedereen (die dat wil) middels een terugkerende nieuwsbrief en een nog op te zetten website op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. 

Bij de landschappelijke inpassing wordt er rekening gehouden met alle aanwezige dieren en planten. Door middel van een omheining van bomen en struiken draagt bij aan een verbetering van biodiversiteit. Er wordt gekeken naar een manier om de leefomgeving van verschillende dieren te verbeteren en om uit te breiden. Bijvoorbeeld; akkervogels zoals de grauwe kiekendief, grote gele kwikstaart en de geelgors, amfibieën zoals poelkikker en heikikker en zoogdieren zoals de haas, otter en bunzing.

Als u vragen heeft over dit initiatief, neem dan contact met op met Sjoerd Sloterdijk. Op deze website zullen we ook de updates plaatsen.

Project Specificaties