Project status

Locatie
Ontwerp
Financiering
Bouw
In bedrijf

Zonneweide Quadenoord

Landgoed Quadenoord staat aan de vooravond van een grote renovatie. Door jarenlange financiële krapte is er achterstallig onderhoud en dreigen monumentale hotspots voorgoed te verdwijnen. Dat wil het landgoed niet laten gebeuren. Het cultuurhistorische hart van het landgoed heeft een flinke impuls nodig. Zo is het de wens om de watermolen met oorspronkelijke boerderij te renoveren en opnieuw op te bouwen, het landhuis grondig te renoveren en een inhaalslag te maken met het bosbeheer. Het landgoed heeft daarom besloten om twee agrarische kavels te laten inrichten als zonneveld en de inkomsten te gaan gebruiken voor de renovatie.

Deze maatregel is tijdelijk; na 30 jaar komen de kavels weer in agrarisch gebruik terug op het landgoed. De kavels zijn zorgvuldig uitgezocht en zo klein mogelijk gehouden. Concreet gaat het om twee kavels van 9,6 en 6,1 hectare. De vergunningsaanvraag van het project is ingediend bij de gemeente Renkum. Landgoed Quadenoord werkt voor dit project samen met de Coöperatie ValleiEnergie en met Chint Solar. Chint Solar heeft zeer veel ervaring en kennis van het ontwikkelen en bouwen van zonnevelden. Via de Coöperatie ValleiEnergie kan iedereen uit de omgeving deelnemen aan dit duurzame energieproject. Als de vergunning ter inzage ligt volgt daarna het voorbereidingstraject. Het doel is om in de loop van 2020 te beginnen met de bouw van de zonneweide zodat deze eind 2020 duurzame energie kan gaan leveren.

Project Specificaties

Capaciteit:
14 MWp
Oppervlakte:
15,7 ha
Huishoudens:
4000 a 5000
Partner:
Coöperatie ValleiEnergie
Partner:
Landgoed Quadenoord

Locatie