Project status

Locatie
Ontwerp
Financiering
Bouw
In bedrijf

Provincie geeft initiatiefnemers zonneveld Quadenoord extra huiswerk

29-11-2019

De provincie Gelderland is nog niet voornemens de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor de aanleg van een zonneveld op Landgoed Quadenoord te verlenen. De provincie wil dat de initiatiefnemers twee onderwerpen beter onderbouwen: de stikstofdepositie moet naar aanleiding van de landelijke discussie opnieuw worden bekeken en de invloed op het leefgebied van de diersoorten in het gebied– ook buiten het beoogde plangebied. De initiatiefnemers gaan een zienswijze indienen waarin zij ingaan op deze onderwerpen.

Ontwerpvergunning Zonneveld Quadenoord ligt ter inzage

07-11-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum maken bekend dat zij voornemens zijn om via de ‘uitgebreide voorbereidingsprocedure’ een omgevingsvergunning en te verlenen voor de bouw van Zonneveld Quadenoord. Op 25 september 2019 heeft de gemeenteraad van Renkum hiervoor de ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen afgegeven’.

Groen licht van de gemeente Renkum voor zonnepark Quadenoord

26-09-2019

De gemeenteraad van Renkum heeft op woensdagavond 26 september groen licht gegeven voor de ontwikkeling van een zonneweide op landgoed Quadenoord. Met deze ‘Ontwerp verklaring van geen bedenkingen’ kunnen de initiatiefnemers en de gemeente de procedure officieel starten en wordt de provincie Gelderland formeel om een integrale afweging gevraagd.

Zonneweide maakt renovatie Landgoed Quadenoord mogelijk

16-07-2019

Om Landgoed Quadenoord (Renkum) te kunnen renoveren wordt er een zonneweide aangelegd. Landgoed Quadenoord werkt voor dit project samen met de Coöperatie ValleiEnergie en met Chint Solar. Chint Solar heeft zeer veel ervaring en kennis van het ontwikkelen en bouwen van zonneweides. Via de Coöperatie ValleiEnergie kan iedereen uit de omgeving deelnemen aan dit duurzame energieproject. Samen met de Wageningen Universiteit wordt hard gewerkt aan de biodiversiteit op de kavels. De vergunningsaanvraag is ingediend.

Meer nieuws over de plannen

04-09-2019

Deze zomer hebben de betrokkenen de plannen toegelicht in de Gelderlander. De gemeente ondersteunt de plannen omdat ze passen bij de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Dat leest u verder in het huis-aan-huisblad Hoog en Laag.

Zonneweide Quadenoord

Landgoed Quadenoord staat aan de vooravond van een grote renovatie. Door jarenlange financiële krapte is er achterstallig onderhoud en dreigen monumentale hotspots voorgoed te verdwijnen. Dat wil het landgoed niet laten gebeuren. Het cultuurhistorische hart van het landgoed heeft een flinke impuls nodig. Zo is het de wens om de watermolen met oorspronkelijke boerderij te renoveren en opnieuw op te bouwen, het landhuis grondig te renoveren en een inhaalslag te maken met het bosbeheer. Het landgoed heeft daarom besloten om twee agrarische kavels te laten inrichten als zonneveld en de inkomsten te gaan gebruiken voor de renovatie.

Deze maatregel is tijdelijk; na 30 jaar komen de kavels weer in agrarisch gebruik terug op het landgoed. De kavels zijn zorgvuldig uitgezocht en zo klein mogelijk gehouden. Concreet gaat het om twee kavels van 9,6 en 6,1 hectare. De vergunningsaanvraag van het project is ingediend bij de gemeente Renkum. Landgoed Quadenoord werkt voor dit project samen met de Coöperatie ValleiEnergie en met Chint Solar. Chint Solar heeft zeer veel ervaring en kennis van het ontwikkelen en bouwen van zonnevelden. Via de Coöperatie ValleiEnergie kan iedereen uit de omgeving deelnemen aan dit duurzame energieproject. Als de vergunning ter inzage ligt volgt daarna het voorbereidingstraject. Het doel is om in de loop van 2020 te beginnen met de bouw van de zonneweide zodat deze eind 2020 duurzame energie kan gaan leveren.

Project Specificaties

Capaciteit:
14 MWp
Oppervlakte:
15,7 ha
Huishoudens:
4000 a 5000
Partner:
Coöperatie ValleiEnergie
Partner:
Landgoed Quadenoord

Locatie

Deelnemen aan Zonneveld Quadenoord

Inwoners van de gemeente Renkum kunnen deelnemen aan dit duurzame energieproject. Uiteraard volgt er nog veel meer informatie maar belangstellenden kunnen nu hun interesse al kenbaar maken! Dit kan op de website van ValleiEnergie.

 

Contactpersoon bij dit project

Wouter Guliker

wouter.guliker@chintsolar.nl