Project status

Locatie
Ontwerp
Financiering
Bouw
In bedrijf

Chint Solar is samen met Ankehaar Solar en TPSolar bezig met de planvorming van zonnepark Zuidvelde. De totale oppervlakte van het zonnepark bedraagt circa 130 hectare, waarvan Chint Solar bijna 60 hectare ontwikkelt.

De drie ontwikkelaars zijn een samenwerking aangegaan met Energiecoöperatie Noordseveld om invulling te geven aan het streven naar 50% lokaal eigendom. De opbrengst van het zonnepark investeert de energiecoöperatie in de verduurzaming van de Noordenveldse gemeenschap.

Meer informatie en het laatste nieuws over het project en de bijeenkomsten is te vinden op de website van de energiecoöperatie: http://www.noordseveld.nl/zonnepark-zuidvelde/

Duurzame energie in Noordenveld

Zoals alle gemeenten in Nederland heeft ook Noordenveld de opgave gekregen om zich in te zetten voor de productie van duurzame energie. Zuidvelde ligt in het zoekgebied waar volgens de gemeente zonneparken onder voorwaarden mogelijk zijn, mits deze op een zorgvuldige wijze worden ingepast in het landschap. Het zonnepark zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Bewonersparticipatie

Omwonenden zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het zonnepark. Zij hebben middels meerdere informatiebijeenkomsten kunnen meepraten over de exacte locatie, het ontwerp, landschappelijke inpassing en de omvang van het zonnepark. Daarnaast zijn zij geïnformeerd over hoe zij kunnen mee-investeren in het zonnepark en voordeel halen uit de opbrengsten ervan.

Landschappelijke inpassing

Bij de landschappelijke inpassing hebben wij rekening gehouden met de biodiversiteit en de natuur. Zo hebben wij het ontwerp van het zonnepark zo ingericht, dat er meer ruimte voor akkervogels ontstaat. Daarnaast worden verschillende losliggende stukjes natuur met elkaar verbonden door bosschages.

Project Specificaties

Oppervlakte:
60 ha
Partners:
Ankehaar Solar
Partners:
TPSolar

Locatie