Spring naar content

Natuur en omgeving

Bij Chint Solar zetten we ons in voor de ontwikkeling van zonneparken die niet alleen bijdragen aan de energietransitie, maar ook een positieve bijdrage leveren aan de natuur en de omgeving. Wist je dat met de komst van een zonnepark juist natuur wordt toegevoegd en de biodiversiteit wordt verbeterd ten opzichte van agrarische grond? Op deze pagina geven we graag inzicht in onze inspanningen en toewijding met betrekking tot de natuur en de omgeving.

Inpassing in het landschap

Wij kijken altijd hoe het zonnepark in het bestaande landschap past. We winnen advies in bij de buurt, ecologen en natuur- en milieuorganisaties. Hun adviezen nemen we mee in het ontwerp. Op die manier ontwerpen we voor een mooi zonnepark dat past bij de omgeving.

Biodiversiteit | Behoud van ecosystemen

Biodiversiteit draagt bij aan de gezondheid van onze planeet. Daarom streven we ernaar om onze zonneparken zo te ontwerpen dat ze geen schade toebrengen aan lokale ecosystemen. Sterker nog, we namen juist maatregelen om de biodiversiteit te behouden en te versterken, zoals het creëren van groene zones, het planten van inheemse vegetatie en het aanleggen van bloemrijke gebieden die bijdragen aan het behoud van diverse flora en fauna.

Samenwerking met gemeenschappen | Luisteren en leren

We geloven in open communicatie en samenwerking met lokale gemeenschappen. We luisteren naar de zorgen en ideeën van omwonenden en nemen deze mee in de ontwikkeling van onze zonneparken. Door nauw samen te werken met de buurt kunnen we projecten realiseren die niet alleen groene energie leveren, maar ook waarde toevoegen voor de omgeving. Denk hierbij aan de omranding met een haag, dijk of bomen, recreatieve mogelijkheden, zoals een wandelpad voor een lokaal ommetje of een pluktuin, maar ook het realiseren van lokaal eigendom.

Innovatie | Voortdurende verbetering

We zijn continu op zoek naar nieuwe technologieën die ons kunnen helpen om te blijven innoveren. Van batterijopslag of een innovatief kabeltracé om de belasting op het energienetwerk te verminderen, Agri-pv om landbouw en zonne-energie te combineren of gebruik te maken van elektronische machines om de stikstofuitstoot tijdens de bouw sterk te minderen.

Agri-pv | Synergie tussen landbouw en energie

Een van de innovatieve manieren waarop we onze zonneparken integreren in de omgeving is door middel van Agri PV. Dit is een combinatie van landbouw en zonne-energie. Agri-pv biedt een win-win situatie, waarbij duurzame voedselproductie en energieopwekking elkaar versterken.

Bekijk meer