Spring naar content

Onze werkwijze

Stap voor stap
op weg naar een groene toekomst

Al 7 jaar toonaangevend in de ontwikkeling van zonneparken

Ons team presteert. Keer op keer.

gerealiseerde natuurinclusieve zonneparken
+
jaar ervaring in innovatieve projecten in Europa
hectare grond benut voor zonneparken
.000
huishoudens voorzien van groene stroom

Oog voor natuur

Wij vinden dat zonne-energie en natuur uitstekend samen kunnen gaan. Ons uitgangspunt is dat onze zonneparken met oog voor de omgeving worden ontworpen en meerwaarde bieden.

De komst van een zonnepark brengt een verandering in het landschap met zich mee. We houden daarom rekening met de zichtlijnen voor omwonenden en onderzoeken hoe flora en fauna in het originele landschap passen. We geven de ruimte aan vogels, kleine zoogdieren en planten en gewassen. Daarnaast bekijken we altijd de mogelijkheid of het zonnepark ook kan worden ingezet voor meervoudig gebruik, zoals de begrazing door schapen, educatieve doeleinden of voor waterberging.

Samen werken aan een duurzame toekomst

De energietransitie maken we met elkaar. Van investeerders tot grondeigenaren en van lokale overheden tot burgers. Samen werken we aan een toekomst waarin duurzame energie overal beschikbaar is voor iedereen.

Tijdens de ontwikkeling van een zonnepark gaan we daarom het gesprek aan met alle betrokkenen om alle vereisten, mogelijkheden, belangen en wensen in kaart te brengen. We winnen advies in bij landschapsarchitecten, overleggen met de netbeheerder over beschikbaarheid op het electriciteitsnetwerk, staan in nauw contact met lokale overheden over de vergunningsaanvraag en nemen de inbreng van omwonenden mee in het ontwerp. Alleen samen komen we tot een breed gedragen zonnepark.

Proces

Locatie ontwikkeling, design, technische planning, financiering en uitvoering; we brengen het samen in één totaalpakket dankzij ons zeer ervaren team. Een zonnepark ontwikkelen is een complexe uitdaging waarbij heel veel expertises samenkomen. Lees hieronder hoe wij dat doen.

Locatie Ontwerp Vergunning Bouw Operationeel

Het begint met een locatie. Een geschikte plek. Die zoeken we zelf, maar we werken ook met bijvoorbeeld makelaars. Onze locatiekeuzes zijn een combinatie van een landeigenaar die open staat voor de ontwikkeling van een zonnepark, inpassing in het landschap, lokaal beleid en nabijheid van elektrische infrastructuur.

Vanuit eerste schetsen werken landschapsarchitecten en technisch ingenieurs toe naar een ontwerp dat de basis wordt voor de vergunning. Ons ingenieursteam maakt het technisch ontwerp: van de opstelling van de panelen tot het tracé van de elektriciteitskabels en de eventuele plaatsing van een speciale batterij voor tijdelijke opslag van de opgewekte energie. Het plan voor een zonnepark maken we met inbreng van alle belanghebbenden, zoals omwonenden, lokale overheden en natuur- en milieuorganisaties.

Om ervoor te zorgen dat de buurt mee kan profiteren, werken we vaak samen met lokale energiecoöperaties. Samen met hen kan er een vorm gevonden worden waarbij omwonden en inwoners van de gemeente kunnen mee investeren in en meeprofiteren van zonne-energie.

Zodra we een goed plan hebben opgesteld, dat breed gedragen wordt door de verschillende belanghebbenden en aan alle vereisten voldoet, dienen we onze vergunningsaanvraag in bij de gemeente.

De toewijzing van de vergunning om het zonnepark te mogen bouwen is een belangrijke mijlpaal. We starten daarna direct met de financiering van het project.

 

Onze bouwprojecten worden door een verscheidenheid van ervaren aannemers en onderaannemers uitgevoerd. Hierbij halen we zoveel mogelijk diensten en producten in de directe omgeving van het project. Voor grondverzet, hekwerken, beveiliging, elektrische vakmensen, landschapsinrichting zijn meestal lokale partijen te vinden die hoge kwaliteit kunnen leveren. Voor de specialistische diensten zoals het bouwen van dragers van de panelen (onderstructuur) en afmonteren van het park werken we met internationale spelers, omdat zij daar uitgebreide ervaring mee hebben.

Als de bouw van het zonnepark is afgerond, wordt het aangesloten op het electriciteitsnetwerk. Voor het beheer en onderhoud werken we samen met regionale partijen, zoals Zonnepark Services Nederland. Zij zorgen ervoor dat het zonnepark veilig en effectief duurzame energie kan leveren aan Nederland.

Een zonnepark op uw grond

Heeft u als grondeigenaar wel eens gedacht aan een zonnepark op uw land? Bijvoorbeeld als u naast landbouw of veeteelt extra inkomstenbron wilt, uw bedrijf wilt verduurzamen of als je gewoonweg wilt bijdragen aan een schoner en groener Nederland. Chint Solar denkt graag met u mee.

Bas-Meelker-56