Spring naar content

Zonnepark Zuidvelde

Zuidvelde, Nederland
  • Locatie
  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Bouw
  • Operationeel

Chint Solar is samen met Ankehaar Solar en TPSolar bezig met de planvorming van zonnepark Zuidvelde. De totale oppervlakte van het zonnepark bedraagt circa 109 hectare, waarvan Chint Solar 48 hectare ontwikkelt.

De drie ontwikkelaars zijn een samenwerking aangegaan met Energiecoöperatie Noordseveld om invulling te geven aan het streven naar 50% lokaal eigendom. De opbrengst van het zonnepark investeert de energiecoöperatie in de verduurzaming van de Noordenveldse gemeenschap.

Meer informatie en het laatste nieuws over het project en de bijeenkomsten is te vinden op de projectwebsite: https://zonnepark-zuidvelde.nl/

Duurzame energie in Noordenveld

Zoals alle gemeenten in Nederland heeft ook Noordenveld de opgave gekregen om zich in te zetten voor de productie van duurzame energie. Zuidvelde ligt in het zoekgebied waar volgens de gemeente zonneparken onder voorwaarden mogelijk zijn, mits deze op een zorgvuldige wijze worden ingepast in het landschap. Het zonnepark zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Bewonersparticipatie

Omwonenden zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het zonnepark. Zij hebben middels meerdere informatiebijeenkomsten kunnen meepraten over de exacte locatie, het ontwerp, landschappelijke inpassing en de omvang van het zonnepark. Daarnaast zijn zij geïnformeerd over hoe zij kunnen mee-investeren in het zonnepark en voordeel halen uit de opbrengsten ervan.

Landschappelijke inpassing

Bij de landschappelijke inpassing hebben wij rekening gehouden met de biodiversiteit en de natuur. Zo hebben wij het ontwerp van het zonnepark zo ingericht, dat er meer ruimte voor akkervogels ontstaat. Daarnaast worden verschillende losliggende stukjes natuur met elkaar verbonden door bosschages.

Over dit project

  • Veel ruimte voor natuur, extra aandacht voor akkervogels
  • Deel van de opbrengst van het zonnepark wordt geïnvesteerd in de verduurzaming van de Noordenveldse gemeenschap
  • Project van drie initiatiefnemers

Oog voor de natuur

Wij vinden dat zonne-energie en natuur uitstekend samen kunnen gaan. Ons uitgangspunt is dat onze zonneparken met oog voor de omgeving worden ontworpen en meerwaarde bieden.

Een zonnepark op uw grond

Heeft u als grondeigenaar wel eens gedacht aan een zonnepark op uw land? Bijvoorbeeld als u naast landbouw of veeteelt een extra inkomstenbron wilt, uw bedrijf wilt verduurzamen of als u gewoonweg wilt bijdragen aan een schoner en groener Nederland. Chint Solar denkt graag met u mee.

Gerelateerd nieuws

Vergunning voor Zonnepark Zuidvelde

Gemeente Noordenveld heeft een vergunning afgegeven voor Zonnepark Zuidvelde. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor de realisatie van het project van initiatiefnemers Chint Solar, Ankehaar Solar en TPSolar.

Project specificaties

Oppervlakte 48 hectare
Interesse in een zonnepark op uw grond?

Vraag een adviesgesprek aan! Binnen 3 werkdagen al een afspraak!