Spring naar content

Vergunning voor Zonnepark Zuidvelde

09 maart 2023

Gemeente Noordenveld heeft een vergunning afgegeven voor Zonnepark Zuidvelde. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor de realisatie van het project van initiatiefnemers Chint Solar, Ankehaar Solar en TPSolar.

Zonnepark Zuidvelde is een uniek project waarin natuurontwikkeling en duurzame energie samenkomen. Het zonneveld beslaat ongeveer 35 hectare aan natuur en open ruimte en 74 hectare aan zonnepanelen. Nergens in Nederland komt een zonnepark met zo een grote verhouding voor. Het project past binnen het Noordenveldse streven om in 2040 klimaatneutraal te worden.

Op het zonnepark wordt ruimte gecreëerd voor akkervogels en wordt, rekening houdend met de migratieroute van de das en ree, een groene corridor aangelegd. De brede groenstroken rondom het zonnepark onttrekken de panelen aan het zicht.

Omwonenden van het zonnepark werden via verschillende informatiebijeenkomsten geïnformeerd over en betrokken bij het ontwerp van het project. Daarnaast werden er ook gesprekken gevoerd met de gemeente, de Provincie Drenthe en meerdere natuur- en belangenorganisaties. Naar aanleiding van deze overleggen werd het plangebied van het zonnepark fors verkleind en werden brede randen met beplanting ingericht om het zicht op het zonnepark te ontnemen.

Er waren daarnaast ook andere ontwikkelingen die van invloed waren op het vergunningtraject van het zonnepark. Zo werd een eerder besluit in november 2022 door de gemeente uitgesteld om alle binnengekomen zienswijzen zorgvuldig te kunnen beantwoorden. Ook moesten door de initiatiefnemers nieuwe berekeningen aangeleverd worden naar aanleiding van de stikstofuitspraak van de Raad van State. De initiatiefnemers zijn daarnaast nu in afwachting van de verlening van een natuurvergunning vanuit de provincie Drenthe.

Wouter Guliker, projectontwikkelaar bij Chint Solar: “Wij zijn vanzelfsprekend ontzettend blij dat de gemeenteraad een vergunning heeft verstrekt voor Zonnepark Zuidvelde. Het was voor ons een lang, zorgvuldig en intensief traject waarin wij er alles aan hebben gedaan om tot een natuurinclusief en maatschappelijk gedragen zonnepark te komen. Meerdere informatiebijeenkomsten voor omwonenden en overleggen met andere diverse belanghebbenden hebben daartoe bijgedragen.”

Jannes Janssen, directeur Ankehaar Solar: “De gemeente Noordenveld heeft in 2021 het Ankehaarveld aangewezen als gebied voor een mogelijk zonnepark. De akkerbouwgronden van onze familie liggen in het Ankehaarveld. Voor ons als ondernemende familie was het daarom vrij voor de hand liggend om te participeren in het plan. Het was een gedegen proces. Wij zien er naar uit om het zonnepark verder te ontwikkelen.”

Emma Hendriks, projectontwikkelaar bij TPSolar: “De eerste belangrijke stap is gezet, maar er moet nog veel gebeuren, zoals het verkrijgen van een natuurvergunning, voordat wij kunnen beginnen met bouwen. Wij hebben alle vertrouwen in een goede afloop en zien ernaar uit om het zonnepark te gaan realiseren. Zonnepark Zuidvelde wordt namelijk een geweldig project waarbij meerdere vliegen in één klap worden geslagen: een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Noordenveld, met lokaal eigendom, natuurontwikkeling en een toekomst waarin we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.”

PatrickdeGroot

Vragen?

Heb je vragen over dit nieuwsbericht? Neem dan contact op met Patrick de Groot, Marketing en Communicatie Manager.