Spring naar content

Voor grondeigenaren die willen investeren in financiële zekerheid

Zonneparken op landbouwgrond als oplossing

Al meer dan 100+ anderen gingen u voor.

Waarom een zonnepark op uw landbouwgrond?

Als grondeigenaar heeft u verschillende mogelijkheden om uw land te benutten, zoals landbouw, veeteelt, recreatie of andere doeleinden. Maar ongeacht uw keuze, komt u voor diverse uitdagingen te staan.

Onrendabele grond, braakliggend terrein, verdroging, verzilting, maar ook de stikstofplannen of het genereren van een stabiel inkomen kunnen een uitdaging vormen. Voor deze uitdagingen is een zonnepark de ideale oplossing.

Niet alleen zorgt dit voor extra inkomsten naast uw huidige bedrijfsvoering, maar het draagt ook bij aan een schoner en groener Nederland. Chint Solar denkt graag met u mee over de beste inzet van zonnepanelen op de grond, zodat het optimaal voor u kan werken.

Zonnepanelen op de grond is dé oplossing als u:

  • Geen directe bedrijfsopvolging heeft
  • Binnenkort met pensioen gaat en financiële zekerheid wilt
  • Uw bedrijfsactiviteiten wilt uitbreiden
  • De grondkwaliteit van uw land wilt bewaken
Al binnen 3 werkdagen na aanvraag een afspraak
Bas-Meelker-56

Voordelen van zonnepanelen op agrarische grond

Financiële zekerheid

Een zonnepark op uw landbouwgrond betekent stabiele inkomsten voor een lange periode. Chint Solar biedt aantrekkelijke grondvergoedingen waardoor u profiteert van hogere inkomsten per hectare dan met reguliere landbouwgrond.

Lange termijn voordelen

Een zonnepark op uw land biedt niet alleen voordelen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. Door het plaatsen van een zonnepark profiteert u van stabiele inkomsten voor minimaal 25 jaar.

Verduurzaming van uw bedrijf

Een zonnepark op uw land draagt actief bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en aan een toekomst waarin duurzame energie overal beschikbaar is. U draagt dus bij aan een schoner en groener Nederland.

Veelgestelde vragen

Wij houden rekening met verschillende aspecten, zoals de beschikbare netaansluiting, de lokale wetgeving, de mogelijkheid tot landschappelijke inpassing en het financiële plaatje. Maar het belangrijkste is uw rol als grondeigenaar. Voor u moet het passen in de strategie van uw bedrijf of persoonlijke omstandigheden. Dat zoeken we samen uit in een persoonlijk gesprek.

Dat hangt van het perceel af. Als het een stuk land is met een lage opbrengst, levert het zonnepark misschien wel meer op dan gedacht. En niet alleen financieel. Zo kan het goed gecombineerd worden met andere functies, zoals natuur of recreatie.

Een zonnepark kan heel goed gecombineerd worden met andere vormen van gebruik: van begrazing door schapen tot waterberging. Daarnaast draagt het zonnepark bij aan een verbetering van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door het zaaien van een bloem- en kruidenrijk grasmengsel of het aanleggen van een natuurlijke oever.

Bij Chint Solar hechten we veel waarde aan het betrekken van de omgeving bij onze zonneparkprojecten. We voeren keukentafelgesprekken met omwonenden, gaan in gesprek met de gemeente en raadplegen natuur- en milieuorganisaties. We streven ernaar om tot een breed gedragen zonnepark te komen en doen er alles aan om de belangen en zorgen van de omgeving te begrijpen en hierin mee te nemen.

Voor de landschappelijke inpassing gaan we in gesprek met landschapsarchitecten, omwonenden en organisaties die de omgeving kennen. We ontwerpen het zonnepark zo, dat het past bij de omgeving en het uitzicht.

Als uw grond nat, braakliggend, verdroogd of verzilt is, is het vaak niet rendabel te gebruiken in een agrarische onderneming. Voor ons is dit gelukkig geen probleem. Kampt u dus met een van deze problemen? Dan biedt een zonnepark absoluut een oplossing.

Het rendement van een zonnepark kan aanzienlijk verschillen ten opzichte van traditionele landbouw, vooral over een lange periode van vaak minimaal 25 jaar. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, waaronder de ligging van het perceel, de aanwezigheid van een netwerkaansluiting en de omvang van het perceel. Het exacte rendement hangt echter af van de specifieke omstandigheden en individuele afspraken.

Bij Chint Solar staan we klaar om met u in gesprek te gaan en de mogelijkheden te bespreken. Op die manier kunnen we een realistisch beeld schetsen van de verwachte opbrengsten voor uw specifieke situatie.

Het zonnepark heeft een vergunning voor een periode van 25 jaar. Na deze periode zijn wij verantwoordelijk voor het demonteren van het zonnepark. We zorgen ervoor dat de locatie netjes wordt achtergelaten volgens de geldende regelgeving.

Uw persoonlijke voorkeuren als uitgangspunt

Een geschikte locatie voor zonnepanelen op de grond

Het ontwikkelen van een zonnepark is vaak een ingewikkeld proces. Dankzij onze jarenlange ervaring met projecten in binnen- en buitenland weten wij zeer goed wanneer een locatie geschikt is. Heel veel factoren zijn daarbij van invloed: van de ondergrond tot de nabijheid tot elektriciteitskabels, het omliggende landschap en de lokale wet- en regelgeving. Tijdens een persoonlijk verkennen wij uw situatie.

Slim ruimtegebruik voor een zonnepanelen park

Zonne-energie en natuur kunnen uitstekend hand in hand gaan. We onderzoeken hoe het zonnepark in het bestaande landschap past. Samen met u kijken we daarnaast naar de mogelijkheid om het zonnepark voor meerdere doeleinden te gebruiken, zoals de begrazing door schapen, educatieve doeleinden of waterberging.

Ontdek de financiële en logistieke voordelen van een zonnepark op uw grond

Interesse in een zonnepark op uw grond?

Neem gerust contact met ons op. Geheel vrijblijvend gaan we met u in gesprek om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn op basis van uw bedrijfsstrategie of persoonlijke situatie. In technische én natuurlijk financiële zin. We geven u inzicht in de te nemen stappen tijdens het vervolgtraject. Zo weet u snel wat het u oplevert en wat wij hierin kunnen betekenen.

Het adviesgesprek is geheel vrijblijvend, we luisteren naar uw voorkeuren.

Van lege grond naar zonnepark in 5 stappen

Dankzij ons ervaren team combineren we locatieontwikkeling, design, technische planning, financiering en uitvoering in één totaalpakket. Een zonnepark ontwikkelen is een uitdagend proces waarbij veel expertise komt kijken. Benieuwd naar hoe wij dit aanpakken? We vertellen u graag meer over onze werkwijze.

Locatie Ontwerp Vergunning Bouw Operationeel

Het begint met een locatie. Een geschikte plek. Die zoeken we zelf, maar we werken ook met bijvoorbeeld makelaars. Onze locatiekeuzes zijn een combinatie van een landeigenaar die open staat voor de ontwikkeling van een zonnepark, inpassing in het landschap, lokaal beleid en nabijheid van elektrische infrastructuur.

Vanuit eerste schetsen werken landschapsarchitecten en technisch ingenieurs toe naar een ontwerp dat de basis wordt voor de vergunning. Ons ingenieursteam maakt het technisch ontwerp: van de opstelling van de panelen tot het tracé van de elektriciteitskabels en de eventuele plaatsing van een speciale batterij voor tijdelijke opslag van de opgewekte energie. Het plan voor een zonnepark maken we met inbreng van alle belanghebbenden, zoals omwonenden, lokale overheden en natuur- en milieuorganisaties.

Om ervoor te zorgen dat de buurt mee kan profiteren, werken we vaak samen met lokale energiecoöperaties. Samen met hen kan er een vorm gevonden worden waarbij omwonden en inwoners van de gemeente kunnen mee investeren in en meeprofiteren van zonne-energie.

Zodra we een goed plan hebben opgesteld, dat breed gedragen wordt door de verschillende belanghebbenden en aan alle vereisten voldoet, dienen we onze vergunningsaanvraag in bij de gemeente.

De toewijzing van de vergunning om het zonnepark te mogen bouwen is een belangrijke mijlpaal. We starten daarna direct met de financiering van het project.

 

Onze bouwprojecten worden door een verscheidenheid van ervaren aannemers en onderaannemers uitgevoerd. Hierbij halen we zoveel mogelijk diensten en producten in de directe omgeving van het project. Voor grondverzet, hekwerken, beveiliging, elektrische vakmensen, landschapsinrichting zijn meestal lokale partijen te vinden die hoge kwaliteit kunnen leveren. Voor de specialistische diensten zoals het bouwen van dragers van de panelen (onderstructuur) en afmonteren van het park werken we met internationale spelers, omdat zij daar uitgebreide ervaring mee hebben.

Als de bouw van het zonnepark is afgerond, wordt het aangesloten op het electriciteitsnetwerk. Voor het beheer en onderhoud werken we samen met regionale partijen, zoals Zonnepark Services Nederland. Zij zorgen ervoor dat het zonnepark veilig en effectief duurzame energie kan leveren aan Nederland.

Onze zonneparken in Nederland

Chint Solar is trots op de zonneparken die we in Nederland hebben ontwikkeld. Van Groningen tot aan Houten en met oppervlaktes variërend van 10 tot wel 110 hectare. Met onze zonneparken voorzien we duizenden huishoudens van schone energie en dragen we bij aan een duurzamere toekomst voor ons land.

Kies voor zekerheid met Chint Solar

Bij Chint Solar zijn heldere communicatie en transparantie van groot belang. We hechten veel waarde aan direct contact en hanteren een no-nonsense aanpak. Afspraak is bij ons ook écht afspraak. Bovendien onderscheiden we onszelf door ook aan onze zijde selectief te zijn in de projecten die we aannemen. We zijn een partner die écht gelooft in het succes van het project en zich daar volledig voor inzet.

Met meer dan 15 gerealiseerde zonneparken hebben we ruime ervaring in de sector. We ontwikkelen zonneparken met respect voor het landschap, de omwonenden en lokale vereisten – maar u en uw grond staan ten alle tijde centraal.

Het adviesgesprek is geheel vrijblijvend, we luisteren naar uw voorkeuren.

Verhalen vol energie

NatuurTechnisch

Agri-pv: de ideale combinatie tussen landbouw en duurzame energie

Natuur

Zonnepark is een ‘paradijs voor schapen’

Natuur

Onderzoek: positief effect zonneparken op leefgebied roofvogels?