Spring naar content

Onderzoek: positief effect zonneparken op leefgebied roofvogels?

14 juni 2022

Er worden in Nederland regelmatig zonneparken gebouwd op landbouwgrond. Wij krijgen daarom vaak de vraag: wat doet dat met de natuur? Toen Marleen van Heumen, student aan de Hogeschool Van Hall Larenstein, ons benaderde om onderzoek te doen naar het effect van zonneparken op het leefgebied van roofvogels, waren wij uiteraard benieuwd naar haar bevindingen op dat gebied.

Bij de ontwikkeling van een zonnepark houden we rekening met het bestaande landschap en proberen we zelfs de biodiversiteit te vergroten. We vinden het namelijk ontzettend belangrijk dat de natuur de ruimte krijgt. Zo kijken we bijvoorbeeld naar het leefgebied van (klein) wild en vogels. We hangen nestmanden op, plaatsen een verhoogd hek of leggen wildpassages aan.

De roofvogel stond centraal in het onderzoek van Marleen. Zou een zonnepark zelfs een positief effect kunnen hebben op het leefgebied van bijvoorbeeld de torenvalk of buizerd?

Marleen deed onderzoek in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze bezocht een aantal door ons gerealiseerde zonneparken om data te verzamelen. Tijdens een van haar bezoekjes volgden wij haar een ochtend. De bevindingen deelt ze in deze video.