Spring naar content

Wat is een zonnepark?

25 juni 2024

Een zonnepark is een stuk land waar zonnepanelen worden geplaatst om duurzame energie op te wekken. De ontwikkeling, financiering, realisatie en exploitatie van deze zonneparken zijn onze specialiteit. Maar hoe werkt een zonnepark en welke onderdelen worden er gebruikt? Dat leggen we je graag uit.

Hoe werkt een zonnepark?

De PV-panelen, oftewel zonnepanelen, worden zorgvuldig geplaatst om zo veel mogelijk zonlicht te vangen. Een zonnepark bestaat uit duizenden tot honderdduizenden zonnepanelen die in rijen of blokken zijn opgesteld. De panelen worden geïnstalleerd op frames die zijn ontworpen om de optimale hoek en richting ten opzichte van de zon te bieden.

Afhankelijk van de locatie zijn verschillende opstellingen mogelijk, zoals panelen die naar het zuiden zijn gericht of een oost-west opstelling (dakje). De zonnepanelen hebben speciale cellen die het zonlicht omzetten in elektriciteit, genaamd gelijkstroom (DC – ‘Direct Current’). 

De opgewekte elektriciteit moet eerst worden verwerkt voordat deze aan het elektriciteitsnet kan worden toegevoegd. De stroom gaat daarom eerst naar de omvormers. Daar wordt gelijkstroom omgezet in wisselstroom (AC – ‘Actual Current’). Dit is het type elektriciteit dat we gebruiken op het Nederlandse elektriciteitsnetwerk.

Nadat de gelijkstroom is omgezet in wisselstroom, wordt de elektriciteit naar een transformator geleid. De transformator verhoogt de spanning van de stroom, zodat deze efficiënt over lange afstanden kan worden getransporteerd via het elektriciteitsnet. Zodra de stroom het zonnepark verlaat is de netbeheerder verantwoordelijk voor het verdere transport. De opgewekte en getransformeerde wisselstroom wordt via het hoogspanningsnetwerk naar distributiestations geleid. Deze stations verlagen de spanning weer tot een niveau dat veilig is voor huishoudelijk gebruik. 

Op die manier kunnen huishoudens en bedrijven deze schone energie gebruiken. Om ervoor te zorgen dat het zonnepark goed blijft werken, zijn er systemen die constant de zonnepanelen en de omvormers in de gaten houden. Zo kunnen problemen snel opgelost worden en blijven onze zonneparken altijd optimaal presteren.

Transformator op zonnepark

Onderdelen van een zonnepark

Een zonnepark is samengesteld uit verschillende essentiële onderdelen die samenwerken om zonne-energie op te wekken. Deze onderdelen bestaan uit:

Zonnepanelen

PV-panelen, oftewel fotovoltaïsche panelen, zijn eigenlijk de bouwstenen van een zonnepark. De cellen in de panelen vangen zonlicht op en zetten dat om in elektriciteit, specifiek in gelijkstroom (DC). 

Omvormers

Omvormers zetten de gelijkstroom (DC) die de zonnepanelen produceren om in wisselstroom (AC). Dankzij de omvormers kunnen we de elektriciteit die door de zonnepanelen wordt opgewekt omzetten in het soort stroom dat we allemaal in huis gebruiken.

Voorbeeld van een omvormer

Elektrische componenten 

Op een zonnepark zijn elektrische componenten zoals transformator, kabels, connectoren, zekeringen en meters onmisbaar. Ze spelen een cruciale rol bij het veilig en efficiënt transporteren, verdelen en monitoren van de elektriciteit die door de zonnepanelen wordt opgewekt.

Bewakings- en controlesystemen

Bewakings- en controlesystemen houden voortdurend in de gaten hoe de zonnepanelen en omvormers presteren. Ze monitoren hoeveel energie er wordt geproduceerd en als er een storing is dan wordt daar direct melding van gemaakt. Op die manier kan het service- en onderhoudsteam (Zonnepark Services Nederland) snel ingrijpen, eventuele problemen oplossen en ervoor zorgen dat het park zo efficiënt mogelijk werkt.

De zonneparken van Chint Solar

Onze zonneparken zijn natuurinclusief, wat betekent dat we rekening houden met het landschap waarin de zonnepanelen geplaatst worden. Voordat we een zonnepark ontwikkelen, voeren we uitgebreid onderzoek uit naar het gebied en luisteren we naar de behoeften en zorgen van omwonenden. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om het zonnepark voor meerdere doeleinden te gebruiken, denk aan begrazing door schapen of educatieve doeleinden.

Door onze natuurinclusieve benadering wekken we niet alleen duurzame energie op, maar ook bijdragen aan een bredere bijdrage aan de maatschappij. Lees meer over onze inspanningen voor duurzaamheid en natuurbehoud bij Chint Solar.

Over ons

Onze zonneparken in Nederland

Zo veel mogelijk huishoudens voorzien van duurzame energie, dat is onze missie. Dit doen we door middel van onze zonneparken door heel Nederland. Hiermee zetten we grote stappen richting een groenere toekomst. Nieuwsgierig naar onze vooruitgang en de positieve impact die we hebben gemaakt? Ontdek het hier!

Onze projecten