Spring naar content

Zonnepark N11

Alphen aan den Rijn, Nederland
  • Locatie
  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Bouw
  • Operationeel

Zonnepark N11 nabij Alphen aan den Rijn wordt gerealiseerd in de ‘driehoek’ tussen de provinciale weg N11, de spoorlijn tussen Alphen aan den Rijn en Leiden en de Kruiskade.

De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 9 hectare. Hiervan wordt circa 4,1 hectare bebouwd met zonnepanelen. De overige oppervlakte wordt gebruikt voor landschappelijke inpassing, de ontwikkeling van natuur zoals natuurvriendelijke oevers en extensief beheerde kruidenrijke grasstroken. Hiermee wordt een natuurinclusief zonnepark gerealiseerd, waarbij opwek van groene stroom en natuur gecombineerd worden. Het zonnepark zal een vermogen krijgen van circa 7 MWp, waarmee straks circa 2300 huishoudens kunnen worden voorzien van duurzame energie.

Planning

Op dit moment worden de nodige voorbereidingen getroffen voor de bouw van het zonnepark. De verwachting is dat wij in de periode van april tot juni aan het bouwen zijn en dat het project in juli operationeel is. Het kan zijn dat bepaalde delen van de landschappelijke inpassing later worden afgerond. Dat heeft onder andere te maken met het juiste plantseizoen voor de aanplant, dat ligt tussen eind oktober en eind februari.

Oog voor de natuur

Wij vinden dat zonne-energie en natuur uitstekend samen kunnen gaan. Ons uitgangspunt is dat onze zonneparken met oog voor de omgeving worden ontworpen en meerwaarde bieden.

Een zonnepark op uw grond

Heeft u als grondeigenaar wel eens gedacht aan een zonnepark op uw land? Bijvoorbeeld als u naast landbouw of veeteelt een extra inkomstenbron wilt, uw bedrijf wilt verduurzamen of als u gewoonweg wilt bijdragen aan een schoner en groener Nederland. Chint Solar denkt graag met u mee.

Project specificaties

Oppervlakte 9 hectare
Vermogen 7 MWp
Aantal huishoudens 2.300
Interesse in een zonnepark op uw grond?

Vraag een adviesgesprek aan! Binnen 3 werkdagen al een afspraak!