Spring naar content

Zonnepark Buinerveen

Buinerveen, Nederland
  • Locatie
  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Bouw
  • Operationeel

Zonnepark Buinerveen, gelegen aan de Paardetangendijk te Buinerveen, is in het najaar van 2020 in gebruik genomen. Op 40 hectare grond zijn zo’n 110.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Bijna 14.000 huishoudens worden dankzij het zonnepark voorzien van groene stroom.

Zonnepark Buinerveen is via een 13 kilometer lang privaat kabeltracé van 33 kilovolt verbonden met Zonnepark Stadskanaal. De gecombineerde netaansluiting voor de zonneweiden in Stadskanaal en Buinerveen is vervolgens op het hoogspanningsnet aangesloten. Een gecombineerde netaansluiting van twee zonneparken is voor Nederland een primeur. Een grondige en lange voorbereiding was daarom vereist, zowel op het gebied van regelgeving als op het gebied van techniek.

Voor het zonnepark werden nieuwe technologie en componenten ontwikkeld om te voldoen aan de Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)-richtlijn voor het gebied waarin het project is gerealiseerd.

De zonneweide – geïnitieerd door PowerField – is ontwikkeld en gerealiseerd door Chint Solar. Naast de zonneparken zelf, moesten ook de netaansluitingen door Chint Solar worden ontwikkeld en aangelegd. In de uitvoeringsfase trad Chint Solar op als hoofd EPC-aannemer, coördineerden we diverse aannemers en namen we de verantwoordelijkheid op ons voor de netintegratie en het voldoen aan de lokale eisen.

Project specificaties

Ingebruikname 2020
Oppervlakte 40 hectare
Vermogen 45 MWp
Aantal zonnepanelen 110.000
Aantal huishoudens 14.000