Spring naar content

Zonnepark Siepweg

Sappemeer, Nederland
  • Locatie
  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Bouw
  • Operationeel

In de gemeente Midden-Groningen werkt Chint Solar aan de planvorming voor Zonnepark Siepweg.

Bij het ontwerp wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de oorspronkelijke kavelstructuur (langgerekte, rechthoekige percelen) en het natuurlijke hoogteverloop van het terrein. Zo zal het zonnepark bestaan uit velden met panelen met daartussen nieuwe sloten. De panelen zullen ‘meegolven’ met de aanwezige zandrug.

Om het zonnepark aan het zicht te ontnemen wordt rondom ruigte met struweel en struiken aangeplant. Verder worden de openblijvende delen dusdanig geschikt gemaakt dat akkervogels hier goed gedijen. Ook wordt een wandelpad aangelegd voor een lokaal ommetje.

Omwonenden zijn via een informatieavond op de hoogte gebracht van de plannen. Via keukentafelgesprekken kunnen zij hun wensen en ideeën met ons bespreken.

  • Omwonenden nauw betrokken via informatieavond en keukentafelgesprekken
  • Veel ruimte voor de natuur
  • Aanleg wandelpad voor lokaal ommetje
  • Duizenden huishoudens voorzien van duurzame energie

Oog voor de natuur

Wij vinden dat zonne-energie en natuur uitstekend samen kunnen gaan. Ons uitgangspunt is dat onze zonneparken met oog voor de omgeving worden ontworpen en meerwaarde bieden.

Een zonnepark op uw grond

Heeft u als grondeigenaar wel eens gedacht aan een zonnepark op uw land? Bijvoorbeeld als u naast landbouw of veeteelt een extra inkomstenbron wilt, uw bedrijf wilt verduurzamen of als u gewoonweg wilt bijdragen aan een schoner en groener Nederland. Chint Solar denkt graag met u mee.

Interesse in een zonnepark op uw grond?

Vraag een adviesgesprek aan! Binnen 3 werkdagen al een afspraak!