Spring naar content

Zonneveld Holstweg

Olst-Wijhe, Nederland
  • Locatie
  • Ontwerp
  • Vergunning
  • Bouw
  • Operationeel

In de gemeente Olst-Wijhe werkt Chint Solar aan de plannen voor een zonnepark. Het plangebied is gelegen nabij de Holstweg.

De grondeigenaar en Chint Solar zijn gezamenlijk de initiatiefnemers van het zonneveld. In het kader van een bredere verduurzamingsslag in het bedrijf van de grondeigenaar willen zij het zonneveld gaan realiseren. De grondeigenaar heeft een agrarisch bedrijf dat bestaat uit akkerbouw en varkenshouderij. De laatste jaren is in toenemende mate duidelijk geworden dat varkenshouderij een grote druk op het milieu voortbrengt. Dit zorgt eveneens voor steeds strengere regelgeving. De grondeigenaar heeft met het oog op deze toenemende regeldruk en vanuit de gedachte een meer duurzame bedrijfsvoering te ontwikkelen, gekozen voor het afbouwen van de varkenshouderij.

Via de door de gemeente opgezette Omgevings Advies Raad denken de directe omwonenden mee over onder andere de landschappelijke inpassing en financiële participatie. Wij werken bij de landschappelijke inpassing volgens de richtlijnen die door de overheid zijn opgesteld, zoals meervoudig ruimtegebruik, bodemkwaliteit en een bij de locatie passende omranding van het zonneveld.

Het zonnepark zou 5.400 huishoudens kunnen voorzien van duurzame energie.

Over dit project

  • Passende omranding van het zonnepark
  • Omwonenden denken mee over landschappelijke inpassing en financiële participatie
  • 5.400 huishoudens voorzien van duurzame energie

Oog voor de natuur

Wij vinden dat zonne-energie en natuur uitstekend samen kunnen gaan. Ons uitgangspunt is dat onze zonneparken met oog voor de omgeving worden ontworpen en meerwaarde bieden.

Een zonnepark op uw grond

Heeft u als grondeigenaar wel eens gedacht aan een zonnepark op uw land? Bijvoorbeeld als u naast landbouw of veeteelt een extra inkomstenbron wilt, uw bedrijf wilt verduurzamen of als u gewoonweg wilt bijdragen aan een schoner en groener Nederland. Chint Solar denkt graag met u mee.

Project specificaties

Oppervlakte 11,3 hectare
Vermogen 14,6 MWp
Aantal zonnepanelen 26.000
Aantal huishoudens 5.400
Interesse in een zonnepark op uw grond?

Vraag een adviesgesprek aan! Binnen 3 werkdagen al een afspraak!