Spring naar content

Groen licht voor realisatie Zonnepark Buitenhuizen

10 oktober 2022

De Gemeente Midden-Groningen heeft Chint Solar een vergunning verleend voor de realisatie van Zonnepark Buitenhuizen. Het project, vlakbij Sappemeer, gaat 2.900 huishoudens voorzien van groene stroom en wordt naar verwachting in 2024 gerealiseerd.

Op de circa 9,5 hectare grond worden bijna 16.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Het 8,7 MWp zonnepark voorziet daarmee ongeveer 2.900 huishoudens van groene stroom. Naar verwachting wordt in 2024 gestart met de bouw van het zonnepark en wordt het project in hetzelfde jaar in gebruik genomen, afhankelijk van de gereedheid van de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk.

De locatie van het zonnepark bevindt zich naast het door Chint Solar gerealiseerde Zonnepark Midden-Groningen. Bij de landschappelijke inpassing wordt rekening gehouden met aanwezige dieren en planten. Een omheining van bomen en struiken draagt bij aan een verbetering van de biodiversiteit. Ook wordt er meerwaarde gecreëerd voor de leefomgeving van bijvoorbeeld roofvogels zoals de blauwe kiekendief, de grijze kwikstaart en de geelgors, amfibieën zoals de poelkikker en de heikikker, en zoogdieren zoals de haas, de otter en de bunzing.

Mark van Rij, Head of Business bij Chint Solar Nederland: “We zijn verheugd dat de gemeente ons groen licht heeft gegeven om aan de slag te gaan met Zonnepark Buitenhuizen. Ons doel is om een mooi zonnepark te realiseren dat ecologische meerwaarde biedt. We werken vol energie aan een succesvolle energietransitie in Nederland. Dankzij de komst van Zonnepark Buitenhuizen zetten we weer een volgende stap naar een schone en duurzame toekomst.”

PatrickdeGroot

Vragen?

Heb je vragen over dit nieuwsbericht? Neem dan contact op met Patrick de Groot, Marketing en Communicatie Manager.